Kerstin Engström

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Engström, Kerstin

Textcoaching och kamratgranskning som en del av lärprocessen: är det något för utbildning i (journalistiskt) skrivande?
Reformation, revolution, evolution: 165-166

2013

-

Lindgren, Simon
Engström, Kerstin
Enbom, Jesper

Ett nytt medielandskap

2012

-

Engström, Kerstin

Genus & genrer: forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress

2008

Download


Page Editor: Jonas Vågström

Print page