Kerstin Hamreby

Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Nygren, Lennart

Child welfare careers. A study of risk signs and interventions for children and young adults.

10/15/2015

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Nygren, Lennart
Edvall Malm, Disa
Eriksson, Malin; et al.

Barnavårdskarriärer: En studie av risktecken och insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård

2015

Download

Hamreby, Kerstin

[D]elusive equality: gendered structures in the social work profession

2013

-

Lövgren, Veronica
Hamreby, Kerstin

Factors of importance in the world of work for young people with intellectual disabilities
Scandinavian Journal of Disability Research, 3(2): 91-117

2011

-

Hamreby, Kerstin

Textanalyser med fokus på kön : Genusperspektiv på socialpolitiska dokument

2009

-

Hamreby, Kerstin

Flickor och pojkar i den sociala barnavården: Föreställningar om kön och sociala problem under 1900-talet

2004

Download

Hamreby, Kerstin

Fattigdomsmodellen - ett instrument i socialt arbete
Socionomen

2003

-

Hamreby, Kerstin

Beskriva barns utsatthet
Svensk Kyrkotidning

2003

-

Hamreby, Kerstin

Vi skapar ett feministiskt samtalsrum

1999

-