Kerstin Kolam

Senior lecturer (associate professor) at Department of Political Science
Centre for Principal Development

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Kolam, Kerstin

Rektor, förskolechef och media

2016

-

Ersson, Svante
Eklund, Niklas
Kolam, Kerstin

Uppbyggnad, expansion och utblick: 1980-2000

2015

-

Kolam, Kerstin

Tidsbrist och okunskap står i vägen för jämställdhet
Chef & Ledarskap

2015

-

Kolam, Kerstin

Jämställdhet - en utmaning för rektor och förskolechef

2014

-

Gustafsson, Gunnel
Kolam, Kerstin

Political Women's Leadership in Sweden: Developments and Challenges
Signs, 34(1)

2008

-

Kolam, Kerstin

Kommunerna och friheten: Självstyrelse i teori och praktik

2007

-

Kolam, Kerstin
Rönnbäck, Ann-Sofi

ECTS-betyg: Två försök vid statsvetenskapliga institutionen

2005

-

Kolam, Kerstin

The Swedish government's ICT-policy
International conference on politics and information systems: 315-320

2004

-

Hudson, Christine
Kolam, Kerstin

Sub-national governments in Europe: challenge and change

2004

-

Kolam, Kerstin

Lokala organ i Norden 1968-1986: från idé till verklighet

1987

Download


Page Editor: Marie Olsson

Print page