Kenneth Ögren

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Sundqvist, Johanna
Kenneth, Ögren
Padyab, Mojgan; et al.

Collaboration patterns among Swedish professionals in the repatriation of unaccompanied asylum-seeking refugee children: an explorative study
European Journal of Social Work, 19(6): 901-916

2016

-

Ghazinour, Mehdi
Hansson, Jonas
Lauritz, Lars Erik; et al.

En resa med tvång: erfarenheter av avvisningar och utvisningar av ensamkommande asylsökande flyktingbarn

2015

Download

Sundqvist, Johanna
Hansson, Jonas
Ghazinour, Mehdi; et al.

Unaccompanied Asylum-Seeking Refugee Children's Forced Repatriation: Social Workers' and Police Officers' Health and Job Characteristics
Global Journal of Health Science, 7(6): 215-225

2015

-

Ögren, Kenneth

Operera psykisk sjukdom
Västerbotten

2014

-

Ghazinour, Mehdi
Hansson, Jonas
Lauritz, Lars Erik; et al.

Avvisningar och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn: om effektivitet, värdighet och barnens bästa från tjänstemäns och gode mäns perspektiv

2014

Download

Ghazinour, Mehdi
Hansson, Jonas
Lauritz, Lars Erik; et al.

Ensamkommande flyktingbarns återvändande: om förutsättningar samt centrala aktörers roller och ansvar

2014

Download

Ögren, Kenneth

Portrayals of lobotomy in American and Swedish media

2013

-

Egan Sjölander, Annika
Wolanik Boström, Katarzyna
Ögren, Kenneth

Framing chemicals in Sweden and Poland: journalists’ narratives and media texts

2010

-

Ögren, Kenneth

Neurosis and modernity: the age of nervousness in Sweden by Petteri Pietikainen
Journal of the History of the Neurosciences, 19(3): 272-275

2010

-

Ögren, Kenneth
Sandlund, Mikael

Lobotomy at a state mental hospital: a survey of patients operated during the period 1947 to 1958
Nordic Journal of Psychiatry, 61(5): 355-362

2007

-