Kerstin Thörn

History of Science and Idéas

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Thörn, Kerstin

Hemkunskap: om vetenskapliggörandet av boendet före folkhemmet

2006

-

Thörn, Kerstin
Ambjörnsson, Ronny

Rudolf Steiner - sökare i sin tid

2004

-

Thörn, Kerstin

En bostad för hemmet: idéhistoriska studier i bostadsfrågan 1889-1929

1997

Download


Page Editor: Sandra Olsson

Print page