Lars Elenius

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Elenius, Lars

Minoritetsspråken i nationalistisk växelverkan: samiska och finska som kyrkospråk och medborgarspråk

2016

-

Elenius, Lars

Stiftsledningen och minoritetspolitiken

2016

-

Elenius, Lars

Veiviser i det mangfoldige nord: Utvalgte artikler av Einar Niemi [Pathfinder in the Diverse North : Selected Articles by Einar Niemi]
Acta Borealia, 32(1): 100-102

2015

-

Elenius, Lars
Frandsen, Steen Bo

Introduktion

2014

-

Elenius, Lars

Nordiska gränser i historien: linjer och rum, konstruktion och dekonstruktion

2014

-

Elenius, Lars

Det vilda som gränsmarkör mellan nomader och bofasta i kolonisationsprocessen i Finland, Sverige och Norge

2014

-

Elenius, Lars

Ett nationellt metasystem för utbildning och fostran i Tornedalen
Nordic Journal of Educational History, 1(2): 63-85

2014

Download

Elenius, Lars

Cultural Consequences of the Conscript Army for the National Minority in the Torne Valley
Militärhistorisk Tidskrift

2013

-

Elenius, Lars

Northern universities and the changing status of minorities

2010

-

Elenius, Lars

Identiteter i Tornedalen

2010

-


Page Editor: Sandra Olsson

Print page