Lars-Göran Sjöström

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Jonas
Karpe, Fredrik
Sjöström, Lars-Göran; et al.

Association of adipose tissue blood flow with fat depot sizes and adipokines in women
International Journal of Obesity, 36(6): 783-789

2012

Download

Andersson, Jonas
Sjöström, Lars-Göran
Karlsson, Marcus; et al.

Dysregulation of subcutaneous adipose tissue blood flow in overweight postmenopausal women
Menopause, 17(2): 365-371

2010

-

Sjöström, Lars-Göran
Wålinder, Olov

TSH-producerande hypofysadenom kan lätt missas. Ovanligt tillstånd med differentialdiagnostiska svårigheter
Läkartidningen

2007

-

Söderberg, Stefan
Stegmayr, Birgitta
Stenlund, Hans; et al.

Leptin, but not adiponectin, predicts stroke in males.
Journal of Internal Medicine, 256(2): 128-136

2004

-