Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Mannelqvist, Ruth
Enqvist, Lena

Myndighetsnormering eller när rätt blir orätt
Juridisk Tidskrift, 2013/14(2): 324-338

2013

-