Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Molinder, Jakob
Ottosson, Jan
Andersson-Skog, Lena; et al.

What Can the State Do for You?: Reallocation allowances and regional subsidies in post-war Sweden
Scandinavian Journal of History, 42(3): 273-298

2017

-

Andersson-Skog, Lena
Lindmark, Magnus

Samförstånd, spänning och förändring: institutioner och ekonomisk tillväxt i svensk ekonomisk historia under 150 år

2017

-

Sabo, Josefin
Andersson-Skog, Lena

Dynamite Regulations: The Explosives Industry, Regulatory Capture and the Swedish Government 1858-1948
International Advances in Economic Research, 23(2): 191-201

2017

Download

Andersson-Skog, Lena

ikea markandsför det svenska folkhemmet
Respons

2015

-

Andersson-Skog, Lena

Belysning av relationen mellan entreprenörskap och varumärke: recension av "Entreprenörskap och varumärken" Karin Winroth (red.) & Mats Larsson & Mikael Lönnborg
Respons

2014

Download

Andersson-Skog, Lena
Magnusson, Lars

Det svenska näringslivets historia 1864-2014: Del 1: 1864-1914  samhällsdynamik och industrialisering

2014

-

Ottosson, Jan
Andersson-Skog, Lena

Stat, marknad och reglering i historiskt perspektiv

2013

-

Andersson-Skog, Lena

"...att befordra landets förkofvran...": Ekonomiska reformer i brytningstid 1846-1890

2013

-

Andersson-Skog, Lena

Mellan försörjning och tillväxt: Arbetsmarknad, företagnade och ekonomisk politik efter 1950

2012

-

Andersson-Skog, Lena
Strömberg, Helén

Från en öm hand till kall elektronik?: Om industrisamhällets vårdarbete under 1900-talet

2012

Download


Page Editor: Fredrik Gärling

Print page