Lena Granstedt

Senior lecturer (associate professor) at Department of Language Studies
Swedish

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Volodina, Elena
Megyesi, Beata
Wirén, Mats; et al.

A Friend in Need?: Research agenda for electronic Second Language infrastructure
SLTC 2016

2016

-

Granstedt, Lena

Synsätt, teman och strategier: några perspektiv på mångkulturella frågor i skolan i ett praktiknära projekt

2010

Download

Hällgren, Camilla
Weiner, Gaby
Granstedt, Lena

Överallt och ingenstans: Mångkulturella och antirasistiska frågor i svensk skola

2006

-

Hällgren, Camilla
Granstedt, Lena
Weiner, Gaby

Discursive discrimination: A short history and overview of education

2006

-


Page Editor: Magnus Nordström

Print page