Lena Landström

Senior lecturer (associate professor) at Department of Law
Director of Studies

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Landström, Lena

Brottsoffret och rättsprocessen

2016

-

Landström, Lena

Hemliga tvångsmedel i brottsutredande syfte - Vem kan säga nej?
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland

2015

Download

Landström, Lena

Åtalsplikt och utredningsskyldighet vid övergrepp mot kvinnor och barn

2014

-

Landström, Lena

Lärarens roll vid PBL

2013

-

Landström, Lena
Lindberg, Ola

20 år med PBL vid juridiska institutionen

2013

Download

Landström, Lena
Lindberg, Ola

Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet

2013

Download

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen: verksamhet och arbete

2013

-

Landström, Lena
Hellström, Olof

Roller i rättskedjan

2013

-

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Introduktion

2013

-

Landström, Lena

Åklagaren som grindvakt: En rättsvetenskaplig studie av åklagarens befogenheter vid utredning och åtal av brott

2011

Download