Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hentschel, Linn

Sångsituationer: en fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år

2017

-

Rantala, Anna
Areljung, Sofie
Björk, Åsa; et al.

Rummets makt: om normer i skolpraktikens olika rum

2014

-