Lennart Jonsson

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Modig, Lars
Meister, Kadri
Strömgren, Magnus; et al.

Betydelsen av förändring i befolkningens geografiska utbredning över tid för resultaten i en hälsokonsekvensbedömning för ett större vägprojekt: Slutrapport

2015

Download

Forsberg, Bertil
Wahlgren, Chatrin
Lundström, Nils-Göran; et al.

Eldningsvanor inom några studieområden i Västerbotten

2014

Download

Modig, Lars
Hagenbjörk-Gustafsson, Annika
Jonsson, Lennart; et al.

Modell för beräkning av bensen- och 1,3-butadienhalter i omgivningsluft utifrån geografisk information om bland annat biobränsleeldning och trafik

2012

Download