Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lind Pantzare, Anna
Abrahamsson, Mattias
Almarlind, Pia; et al.

Ämnesproven i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10: vårterminen 2015

2015

Download

Abrahamsson, Mattias
Almarlind, Pia
Bergqvist, Göran; et al.

Ämnesprovet i NO: biologi, fysik och kemi

2013

-

Abrahamsson, Mattias
Almarlind, Pia
Bergqvist, Göran; et al.

Ämnesproven i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10 årskurs 9, 2013: Biologi, fysik och kemi, årskurs 9, vårterminen 2013

2013

Download

Abrahamsson, Mattias
Almarlind, Pia

A study of inter-rater agreement when teachers assess students´laboratory skills in science.

2012

-

Abrahamsson, Mattias
Almarlind, Pia
Bergqvist, Göran; et al.

Ämnesproven 2011 i grundskolans årskurs 9 och specialskolan årskurs 10

2012

-

Åström, Maria
Abrahamsson, Mattias
Almarlind, Pia; et al.

Ämnesproven 2010 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10

2011

-


Page Editor: Luis Cobian

Print page