Magnus Bohman

Senior lecturer (associate professor) at Department of Geography and Economic History
Economic History

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Bohman, Magnus

Deal with it!: The emergence and reversal of an agro-ecological crisis, Southern Sweden in the eighteenth and nineteenth centuries
Scandinavian Economic History Review, 65(2): 206-220

2017

-

Bohman, Magnus

Conditional crisis?: Ecological challenges and conditions of growth during the agricultural revolution in southern Sweden, c. 1700–1900
Economic history review, 70(1): 171-186

2017

-

Bohman, Magnus

A matter of geography?: Agricultural specialization in Southern Sweden (Scania) 1732-1864

2016

-

Bohman, Magnus

Djuren i allmogesamhället: När bonden fick aga sin häst
Populär Historia

2013

-

Bohman, Magnus

Tionde och vad mera dem med rätta tillkommer: prästtiondelängder som källmaterial för undersökningar av bondejordbrukets djurhållning under den agrara revolutionen cirka 1700–1860
Historisk Tidskrift (S), 132(2): 448-482

2012

Download

Bohman, Magnus

Markets and Agricultural Change in Europe from the 13th to the 20th Century
Journal of Depopulation and Rural Development Studies

2011

-

Bohman, Magnus

Lili-Annè Aldman, En merkantilistisk början: Stockholms textila import 1720-1738
Sjuttonhundratal

2011

-

Bohman, Magnus

Bonden, bygden och bördigheten: Produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870

2010

Download

Bohman, Magnus

Bygder eller bara bönder?: Tradition och rationalitet i den skånska jordbruksomvandlingen

2009

-


Page Editor: Fredrik Gärling

Print page