Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Brännström, Malin

Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten

2017

Download

Brännström, Malin

Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten
Insolvensrättslig Tidskrift

2017

-

Brännström, Malin

Frågor om samisk rätt till land och vatten avgörs av domstolar

2011

-

Brännström, Malin

Samerna och naturresurserna

2009

-