Marie Rosenius

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Rosenius, Marie

Prästutbildningen: legitimerade experter eller andliga ledare?
Svensk kyrkotidning

2016

-

Rosenius, Marie

Gudstjänststatistiken och kyrkans självbild
Svensk kyrkotidning

2016

-

Rosenius, Marie

Empiri och teori i ecklesiologiska studier belysta genom "den nya kyrkosynen" och "den tjänsteinriktade folkkyrkosynen"
Svensk teologisk kvartalskrift, 91(3): 90-100

2015

Download

Rosenius, Marie

Svenska kyrkan samma kyrka?: ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

2015

-

Rosenius, Marie

Hidden Ecclesiology: How Statistics Shaped the Church of Sweden
Studia liturgica, 45(1): 16-28

2015

-

Rosenius, Marie
Girmalm, Thomas

From state church to faith community: An analysis of worldly and spiritual power in the Church of Sweden
International Journal for the Study of the Christian Church, 13(1): 48-58

2013

-

Rosenius, Marie

Lex orandi, lex credendi eller lex credendi, lex orandi: om liturgi och ecklesiologi i "Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboksgrupp" och "Mässans grundordning"
Svensk teologisk kvartalskrift, 88(2): 78-88

2012

Download

Rosenius, Marie

Bishops Submitting Power to Parish Councils: A Postmillennial Shift of Influence over Local Affairs in the Church of Sweden

2011

-


Page Editor: Sandra Olsson

Print page