Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hårdstedt, Martin

Past and present: geopolitical perspective on Swedish and Finnish foreign policy and military planning

2016

-

Hårdstedt, Martin

Att tolka och förstå ett slag och dess betydelse: den svenskspråkiga historieforskningen och slaget vid Rilax den 27 juli 1714

2015

-

Hårdstedt, Martin

Decline and consolidation: Sweden, the Napoleonic Wars and Geopolitical Restructuring in Northern Europe

2015

-

Hårdstedt, Martin

Uppfattningar om andra världskrigets historia: svar till Lennart Andersson Palm
Historisk Tidskrift (S), 135(4): 655-659

2015

-

Hårdstedt, Martin

När Europa vände blad

2015

-

Hårdstedt, Martin

Mellan öst och väst

2014

-

Hårdstedt, Martin

Jean Baptiste Bernadotte: Napoleons försiktige marskalk
Militär historia

2014

-

Hårdstedt, Martin

Ryssland på frammarsch

2014

-

Hårdstedt, Martin

Finska kriget 1808-1809: förhistoria, förlopp och konsekvenser ur ett geopolitiskt perspektiv

2014

-

Hårdstedt, Martin

Napoleon Bonaparte: fältherren som verkligheten hann ikapp

2013

-


Page Editor: Sandra Olsson

Print page