Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Johansson, Stina

GERDA - GErontological Regional DAtabase and resourcecentrum

04/11/2011

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Johansson, Stina
Sjölund, Maria

Well-being and aesthetics: a social perspective on the aged body in modern dance

2017

-

Sjölund, Maria

Individuella genomförandeplaner: Perspektiv på "goda exempel" mot bakgrund av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

2013

Download

Sjölund, Maria

Levd erfarenhet av ålder: Föreställningar om och erfarenheter av att vara och bli äldre

2012

Download

Sjölund, Maria

Då ålder blir till känslor: om att förstå situationer då ålder känns särskild

2011

-

Sjölund, Maria

Situated ageing: situations that make elderly people feel especially old and particularly young

2009

-

Sjölund, Maria

What is the great challange?

2006

-