Mats Linell

Senior lecturer (associate professor) at Department of Sociology

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Johansson, Mats
Alalehto, Tage

Nazismen i Tornedalen – en jämförelse mellan Pajala och Tärendö 1934-1944
Tornedalens årsbok 2015-2017

2017

-

Johansson, Mats
Alalehto, Tage

Kommunism och nazism i lokalsamhället: Lokala aktörer i Båtskärsnäs, Karlsborg och Tärendö under 20- och 30-talen
Arbetarhistoria

2009

-

Johansson, Mats
Drugge, Ulf

Organisering och disciplinering: den industriella miljön vid två sågverk i Norrbotten i början av 1900-talet

2004

-

Johansson, Mats
Drugge, Ulf

Om rekrytering och mobilisering: fackliga organisationsproblem vid Båtskärsnäs sågverk i början 1900-talet

2002

Download

Cigéhn, Göran
Mats, Johansson
Karlsson, Lena

Klassamhällets återkomst: Om klassidentitet, arbetsliv och fritid vid tröskeln till ett nytt sekel

2001

-

Carlsson, Folke
Johansson, Mats
Petersson, Lars Olof; et al.

Creating Labour Market Areas and Employment Zones

1993

Download