Marie-Louise Snellman

Senior lecturer (associate professor) at Department of Social Work
Director of Studies

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hanberger, Anders
Blom, Björn
Mårald, Gunilla; et al.

Utvärdering av statens nya modell för fördelning av medel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare: Slutrapport

2015

Download

Mårald, Gunilla
Snellman, Marie-Louise
Hanberger, Anders; et al.

Utvärdering av utvecklingsmedel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare: Delrapport 1

2014

Download

Snellman, Marie-Louise
Blom, Björn
Mårald, Gunilla; et al.

Utvärdering av utvecklingsmedel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare: Delrapport 2

2014

Download

Snellman, Marie-Louise

Conformity and resistance in older women´s life stories

2009

-

Snellman, Marie-Louise

"Det är ju inte hela tiden bara lycka heller": äldre kvinnors berättade liv- om arbete, omsorg och åldrande i landsbygdsmiljö

2009

Download

Snellman, Marie-Louise

Obetalt arbete och kontext i äldre kvinnors livsberättelser

2008

-