Mattias Näsman

Economic History

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Näsman, Mattias

Konsekvenser av indragen assistansersättning: En studie om medikalisering och hur kostnader skiftar från samhället till brukaren och dess anhöriga. Rapport för STIL om förändrat stöd enligt LSS och SFB

2016

Download


Page Editor: Fredrik Gärling

Print page