Maria Norqvist

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Norqvist, Maria

Fritidshemmet som arena för IKT: En kvalitativ studie om fritidspedagogers inställning till IKT på fritidshemmet

2015

Download


Page Editor: Luis Cobian

Print page