Mattias Hjertstedt

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Hjertstedt, Mattias

Samtyckets betydelse vid polisiära åtgärder som motsvarar kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar: Del I: samtyckesgärning och rättsliga hinder
Juridisk Tidskrift

2017

-

Hjertstedt, Mattias

Samtyckets betydelse vid polisiära åtgärder som motsvarar kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar: Del II: giltighet och rättsverkan
Juridisk Tidskrift

2017

-

Hjertstedt, Mattias

Ordning och trygghet

2016

-

Hjertstedt, Mattias

Informationsskyldighet: Regleringen av uppgiftslämnande mellan myndigheter
Förvaltningsrättslig Tidskrift

2015

-

Hjertstedt, Mattias

Juristens lilla rättshandbok: en samling mallar inom olika rättsområden

2015

-

Hjertstedt, Mattias

Editionsförelägganden under förundersökningar

2014

-

Hjertstedt, Mattias
Stening, Anders

PBL och Casemetodik - två exempel på fördjupningskurser i straffprocessrätt

2013

-

Hjertstedt, Mattias

Polisens tillgång till handlingar

2013

-

Hjertstedt, Mattias

Peter Westberg, Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål.: Institutet för rättsvetenskaplig forskning, Norstedts Juridik, 2010, 781 s.
Juridisk Tidskrift

2013

-

Hjertstedt, Mattias

Ordning och trygghet

2012

-