Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Lauri, Marcus

Vad är problemet med Husby?

2016

-

Lauri, Marcus

Narratives of governing: rationalization, responsibility and resistance in social work

2016

Download

de los Reyes, Paulina
Hörnqvist, Magnus
Boréus, Kristina; et al.

”Bilen brinner… men problemen är kvar”: Berättelser om Husbyhändelserna i maj 2013

2014

-

De los Reyes, Paulina
Lundgren, Marcus

I betraktarens ögon: Hur uppfattas den etniska diskrimineringen av fackligt förtroendevalda inom olika LO-förbund?

2011

Download

Lundgren, Marcus

Diskurser om mansvåld: reflektioner från en spegel

2011

-

Lundgren, Marcus

Bakom lås och bom
Mana

2008

-

Dahl, Aino
Lundgren, Marcus

Sunt förnuft: en fokusgruppstudie om lärares syn på värdegrundsarbete

2006

-


Page Editor: Veronika Lodwika

Print page