Markus Naarttijärvi

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Enarsson, Therese
Naarttijärvi, Markus

Is it all part of the game?: Victim differentiation and the normative protection of victims of online antagonism under the European Convention on Human Rights
International Review of Victimology, 22(2): 123-138

2016

-

Derlén, Mattias
Lindholm, Johan
Markus, Naarttijärvi

Konstitutionell rätt

2016

-

Naarttijärvi, Markus

Swedish police implementation of IMSI-catchers in a European law perspective
Computer Law & Security Review, 32(6): 852-867

2016

-

Naarttijärvi, Markus

Övervakning av metadata som spelplan för rättsliga principkonflikter

2016

-

Saati, Abrak
Wimelius, Malin E
Naarttijärvi, Markus

Svensk polis i utlandstjänst: om erfarenheter av att arbeta i internationella missioner och att återvända hem

2016

Download

Enarsson, Therese
Naarttijärvi, Markus

Näthat och det positiva ansvaret under Europakonventionen: viktimologiska hänsyn och normativa utgångspunkter
Europarättslig tidskrift

2015

-

Naarttijärvi, Markus
Bergling, Per
Wimelius, Malin E.; et al.

Krisen, myndigheterna och lagen: Krishantering i rättens gränsland

2015

-

Naarttijärvi, Markus

För din och andras säkerhet: Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel

2013

Download

Naarttijärvi, Markus

Den ofrivillige lagstiftaren – om rättslig reglering av underrättelseverksamhet
Förrättsligande

2011

-

Lindholm, Johan
Naarttijärvi, Markus

När rätten sätter gränser: Integriteten och dopingkampen
Svensk Idrottsforskning

2011

Download