Marie Sörlin

Senior lecturer (associate professor) (absence) at Department of Language Studies
Swedish

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Malmberg, Anja
Sörlin, Marie

På väg genom satsschemat. Svensklärarstudenter i samtal om grammatik
Svenskans beskrivning 35, Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten, Göteborg 11–13 maj 2016: 201-214

2017

-

Nord, Andreas
Sörlin, Marie

Med vardagens eller myndighetens ord? Ordval och kategoriseringar i offentliga e-servicemöten mellan enskilda och myndigheter
Svenskans beskrivning 35, Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten, Göteborg 11–13 maj 2016.: 255-269

2017

-

Sörlin, Marie
Söderlundh, Hedda

Myndighet och privatpersoner i dialog på Facebook: En analys av positioneringar och receptionsroller på Försäkringskassans Facebooksida Förälder
Svenskans beskrivning 33: 459-469

2014

-

Sörlin, Marie

Advokater och klienter i samtal om domar: Från intervjuer om uppfattad förståelse till ”lärande i interaktion” som metod för att studera begriplighet i text
Myndighetstexter ur medborgarperspektiv: 30-36

2014

-

Nyström Höög, Catharina
Söderlundh, Hedda
Sörlin, Marie

Myndigheterna har ordet: om kommunikation i skrift

2012

-

Sörlin, Marie

"Jo, säger jag”: Om säger jag-satsen i konfliktsekvenser i dramadialog
Svenskans beskrivning: 316-326

2010

-

Sörlin, Marie
Entzenberg, Sonja

Recension av Ann-Catrine Edlund, Eva Erson & Karin Milles: Språk och kön
Språk & Stil, 19: 210-214

2009

-

Sörlin, Marie

Att ställa till en scen: Verbala konflikter i svensk dramadialog 1725 - 2000

2009

-

Sörlin, Marie

Förståelsen av domar: En intervjuundersökning av advokaters syn på klienternas förståelse av domtexter

2008

-

Sörlin, Marie

Att ställa till en scen: verbala konflikter i svensk dramadialog 1725 - 2000

2008

-


Page Editor: Magnus Nordström

Print page