Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Reinhold, Mats

Ledarskap, Commitment to Change, Motivation, Stresshantering och Subjektivt Tidsperspektiv - Fem faktorer kopplade till projektledarskapet:  En naturalistisk studie av projektledare i ett svenskt företag

2010

Download


Page Editor: Malin Vikström

Print page