Märit Simonsson

Administrator, department at Department of Education

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Simonsson, Märit

Displaying Spaces: Spatial Design, Experience, and Authenticity in Museums

2014

Download

Simonsson, Märit

På besök i Livias målade trädgård: tankar kring analyser av rumsliga faktorer och autenticitet i utställningsmiljöer
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 21(2): 37-39

2012

Download

Simonsson, Märit

Ett misslyckat försök?: Tankar om en annans upplevelser i metodutveckling

2012

Download

Simonsson, Märit

Mellan väggarna: Om utställningsrummet estetik och praktik
RIG

2011

-


Page Editor: Linda Johnson

Print page