Maria Wester

Senior lecturer (associate professor) at Department of Political Science
Centre for Principal Development

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Wester, Maria

Att grundligt värdera värdegrunden
Gränser, mobilitet och mobilisering: 161-162

2016

-

Englund, Claire
Wester, Maria

Educating pharmacists: the perfect prescription?

2015

-

Andersson, Per
Wester, Maria

“One day, one problem”: applying SOTL on a course about teaching in higher education

2015

-

Andersson, Per
Wester, Maria

“One day, one problem”: endags PBL-undervisning
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 10-11

2015

-

Wester, Maria

Nyttan med att fortbilda lärare
Didaktisk Tidskrift, 23(1): 477-492-

2013

Download

Larsson, Anna
Wester, Maria

Betygen i ordning och uppförande, disciplin och skolans fostran 1935-1970

2010

-

Wester, Maria

"Hålla ordning, men inte överordning": Köns- och maktperspektiv på uppförandenormer i svenska klassrumskulturer

2008

Download

Wester, Maria

Om normer, normbildning och uppförandenormer
Tidskrift för lärarutbildning och forskning

2004

-


Page Editor: Marie Olsson

Print page