Maria Wester

Senior lecturer (associate professor) at Centre for Principal Development

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Wester, Maria

Att grundligt värdera värdegrunden
Gränser, mobilitet och mobilisering: 161-162

2016

-

Englund, Claire
Wester, Maria

Educating pharmacists: the perfect prescription?

2015

-

Andersson, Per
Wester, Maria

“One day, one problem”: applying SOTL on a course about teaching in higher education

2015

-

Andersson, Per
Wester, Maria

“One day, one problem”: endags PBL-undervisning
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 10-11

2015

Download

Wester, Maria

Nyttan med att fortbilda lärare
Didaktisk Tidskrift, 23(1): 477-492-

2013

Download

Larsson, Anna
Wester, Maria

Betygen i ordning och uppförande, disciplin och skolans fostran 1935-1970

2010

-

Wester, Maria

"Hålla ordning, men inte överordning": Köns- och maktperspektiv på uppförandenormer i svenska klassrumskulturer

2008

Download

Wester, Maria

Om normer, normbildning och uppförandenormer
Tidskrift för lärarutbildning och forskning

2004

-


Page Editor: Marie Olsson

Print page