Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Axelsson, Per
Engberg, Elisabeth
Lantto, Patrik; et al.

Inledning

2016

-

Wisselgren, Maria J.
Silversparf, Agneta

Samer i kyrkböckerna

2016

-

Axelsson, Per
Engberg, Elisabeth
Lantto, Patrik; et al.

Samiska rötter: släktforska i svenska Sápmi

2016

-

Axelsson, Per
Wisselgren, Maria J.

Sweden in 1930 and the 1930 census
The History of the Family, 21(1): 61-86

2016

-

Wisselgren, Maria J.
Edvinsson, Sören
Berggren, Mats; et al.

Testing Methods of Record Linkage on Swedish Censuses
Historical Methods, 47(3): 138-151

2014

-

Wisselgren, Maria J.

Att föda barn -- från privat till offentlig angelägenhet: Förlossningsvårdens institutionalisering i Sundsvall 1900-1930

2005

Download

Wisselgren, Maria J.

Offer eller banbrytare?: Mödrarnas roll i förlossningsvårdens institutionalisering i Sundsvall, 1900-1930

2004

-