Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Ellefson, Merja

The Hero's Mother: Lotta Svärd and mediated memories

2016

Download

Ellefson, Merja

"Sons of the Midnight Sun": Korpelanism, Sámi and Finnish Minorities in Swedish Newspapers in late 1930s
Media History Monographs, 14(2): 1-21

2012

-

Merja, Ellefson

Re-mapping Journalism History: Development of the Press in the Swedish Empire and Its Former Colonies Finland, Estonia and Livonia until the Early 20th Century
Medien & Zeit, 4: 25-35

2011

-

Ellefson, Merja

Ett brokigt förflutet: gränsdragningen mellan ”Vi” och ”Dom” i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

2000

Download


Page Editor: Jonas Vågström

Print page