Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Fjellfeldt, Maria

Choice as governance in community mental health services

2017

Download

Fjellfeldt, Maria
Markström, Urban
Rosenberg, David

Psykisk hälsa: ett mångfacetterat uppdrag: Analys av behovsbilder och handlingsstrategier i 21 länsplaner sammanställda inom ramen för statens satsning inom området psykisk hälsa

2017

-

Markström, Urban
Fjellfeldt, Maria
Eklund, Mona

Implementing Freedom of Choice System in Community Mental Health Services
Journal of Mental Health Policy and Economics, 20: S22-S23

2017

-

Fjellfeldt, Maria
Markström, Urban
Eklund, Mona; et al.

Implementation of Choice from Participants' Perspectives: A study of Community Mental Healthcare reform in Sweden

2017

-

Markström, Urban
Fjellfeldt, Maria
Eklund, Mona

Implementing Freedom of Choice System in Community Mental Health Services

2017

-

Andersson, Maria
Eklund, Mona
Sandlund, Mikael; et al.

Freedom of choice or cost efficiency?: the implementation of a free-choice market system in community mental health services in Sweden
Scandinavian Journal of Disability Research, 18(2): 129-141

2016

-

Fjellfeldt, Maria
Eklund, Mona
Sandlund, Mikael; et al.

Implementation of choice from participants' perspectives: a study of community mental healthcare reform in Sweden
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 15(2): 116-133

2016

-

Andersson, Maria
Eklund, Mona
Sandlund, Mikael; et al.

Frames for choice and market characteristics - a Swedish case study of community mental health services in change
Nordic Social Work Research, 5(3): 227-243

2015

-

Andersson, Maria
Markström, Urban
Eklund, Mona; et al.

The implementation of a Free-choice Market System in Swedish Community Mental Health Services by the Example of Day Centres
Jubilee Congress 50 years WASP World Association of Social Psychiatry, London, November 13-15, 2014.

2014

-

Andersson, Maria
Markström, Urban
Eklund, Mona

I valet och kvalet: implementering av valfrihetssystem inom svensk socialpsykiatri genom exemplet meningsfull sysselsättning

2014

Download