Mikael Sjögren

Principal Librarian at Umeå University Library
Library Office

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Sjögren, Mikael

Fattigvård och folkuppfostran: liberal fattigvårdspolitik 1903-1918

1997

Download


Page Editor: Erik Vesterberg

Print page