Monika Diehl

Senior lecturer (associate professor) at Department of Education

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Diehl, Monika
Olovsson, Tord Göran

Competence and/or Performance: Assessment and Entrepreneurial Teaching and Learning in Two Swedish Lower Secondary Schools
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 16(1): 135-160

2017

Download

Diehl, Monika

-Måste det här vara som en väckelserörelse?: en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat

2017

Download

Diehl, Monika

Teachers' and learners' experiences of entrepreneurial education: practice and challenges in relation to visible and invisible pedagogy
Problems of Education in the 21st Century, 73(73): 27-44

2016

Download

Diehl, Monika

From Entrepreneurship to Entrepreneurial Education in Lower Secondary School: pedagogising by Means of the Pedagogic Device
Journal of Educational Issues, 2(1): 36-56

2016

Download

Diehl, Monika
Lindgren, Joakim
Leffler, Eva

The Impact of Classification and Framing in Entrepreneurial Education: Field Observations in Two Lower Secondary Schools
Universal Journal of Educational Research, 3(8): 489-501

2015

Download

Leffler, Eva
Lindster Norberg, Eva-Lena
Diehl, Monika; et al.

Att tänka fritt är stort, men att tänka utanför boxen är större: Ifous-programmet Entreprenöriellt lärande, Resultat från år 1

2013

Download


Page Editor: Linda Johnson

Print page