Mona Fjellström

Senior lecturer (associate professor) at Centre for Educational Development

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Pettersson, Anna F.
Laksov, Klara Bolander
Fjellström, Mona

Physiotherapists' stories about professional development
Physiotherapy Theory and Practice, 31(6): 396-402

2015

-

Fjellström, Mona

Utvärdering för utveckling av utbildning: Med sikte på delaktighet och deliberation

2013

Download

Fjellström, Mona

Involving stakeholders in higher education change: Experiences of participation and moments of deliberation

2013

-

Pettersson, Anna
Bolander Laksov, Klara
Fjellström, Mona

Portfolio: Ett verktyg för lärande och synliggörande av kompetens
Fysioterapi

2013

-

Fjellström, Mona
Naredi, Silvana
Sawert, Bertil; et al.

En bro mellan högre utbildning och profession: Utbildning för kliniska handledare i läkarutbildning
Nu 2012 Göteborg 17-19 oktober 2012: 131-132

2012

-

Chalmers, Denise
Fjellström, Mona

Benchmarking Performance of Academic Development Units: Local adaptation with Global Opportunities.
9th ICED Conference 2012: 217-

2012

-

Fjellström, Mona
Oldsjö, Fredrik

Benchmarking – för dialog, lärande och kvalitetsutveckling

2012

-

Winka, Katarina
Fjellström, Mona

Strategiska satsningar på kvalificerad högre utbildning: Hög pedagogisk kompetens vid Umeå universitet
Att leda högre utbildning 14-15 nov 2011

2011

-

Fjellström, Mona
Kirchhoff, Magnus

Academic development from Floor to Ceiling: mission impossible?
ICED Conference 2010

2010

-

Fjellström, Mona

Erfarenheter från ett lärdomskollegium: Tankar om scholarship of teaching and learning(SoTL) på en tvärvetenskaplig enhet
Nu2010: 170-171

2010

-


Page Editor: Lina Holm

Print page