Monica Salander Ulander

University lecturer at Department of Nursing
Department of Nursing in Örnsköldsvik

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Barremo, Ann-Sofi
Bruce, Elisabeth
Salander, Monica; et al.

Personers upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt: Systematisk litteraturstudie
Vård i Norden, 28(3): 34-38

2008

-