Niklas Brinkfeldt

Web Master

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Idberger, Karl
Brinkfeldt, Niklas

Att introducera interaktiva lärmiljöer: Dialogduk som pedagogiskt verktyg
NGL, Next Generation Learning Conference 2015

2015

-

Brinkfeldt, Niklas
Hansen Nilsson, Andréas

Förstå mig rätt: tydligare tentamen för lärares och studenters skull
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 15-17

2015

-


Page Editor: Lina Holm

Print page