Olof Olsson

Senior lecturer (associate professor) at Department of Geography and Economic History
Geography

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Westin, Jonas
Westin, Lars
Olsson, Olof; et al.

Godsflödesanalyser för Trafikverket region Nord och Mitt

2016

Download

Bern, Sofia
Haugen, Katarina
Jansson, Johan; et al.

”Det är ju som vilken annan bil som helst”: röster om elbilar

2015

Download

Olsson, Olof

Out of the wild: studies on the forest as a recreational resource for urban residents

2014

Download

Olsson, Olof

Changed availability of urban fringe forests in Sweden in 2000-2010
Scandinavian Journal of Forest Research, 28(4): 386-394

2013

-

Eriksson, Louise
Nordlund, Annika
Olsson, Olof; et al.

Recreation in different forest settings: a scene preference study
Forests, 3(4): 923-943

2012

Download

Eriksson, Louise
Nordlund, Annika
Olsson, Olof; et al.

Beliefs about urban fringe forests among urban residents in Sweden
Urban Forestry & Urban Greening, 11(3): 321-328

2012

-

Lindkvist, Anna
Mineur, Eva
Nordlund, Annika; et al.

Attitudes on intensive forestry: an investigation into perceptions of increased production requirements in Swedish forestry
Scandinavian Journal of Forest Research, 27(5): 438-448

2012

-

Olsson, Olof
Östbring, Lisa

Resande i glesa bygder: beskrivning av Falkenberg, Örnsköldsvik, Gislaved, Strömsund , Linköping och Umeå

2009

Download

Lindkvist, Anna
Nordlund, Christer
Olsson, Olof; et al.

Konflikt och konsensus i skogen: intensivodling av skog ur ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Faktaunderlag till utredning om Möjligheter till intensivodling av skog

2009

-


Page Editor: Fredrik Gärling

Print page