Olavi Korhonen

Professor emeritus at Department of Language Studies
Sámi studies

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Korhonen, Olavi

Samiskan under fyra sekel i Svenska kyrkans arbete

2016

-

Korhonen, Olavi

Samernas år, månader och veckor

2002

-

Korhonen, Olavi
Winsa, Birger

Språkliga och kulturella gränser i Nordskandinavien: två uppsatser

1997

Download


Page Editor: Magnus Nordström

Print page