Ove Grape

Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Johansson, Stina

GERDA - GErontological Regional DAtabase and resourcecentrum

04/11/2011

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Grape, Ove

Samverkan inom och mellan människobehandlande organisationer

2015

-

Grape, Ove
Ineland, Jens

Integrativa processer i samverkan för arbetsrehabilitering av ungdomar

2013

-

Grape, Ove
Ineland, Jens

Ungdomstorget: samlokaliserad samverkan som stöd för ungdomar i Umeå

2012

-

Ineland, Jens
Grape, Ove

Spira utvecklingstrappan: En utvärdering av projektdeltagarnas situation en tid efter avslut

2011

-

Markström, Urban
Grape, Owe

Metod på drift: En studie om implementeringen av en nationell utbildningssatsning om Case Management enligt ACT-metoden för personer med psykiskt funktionshinder

2011

-

Grape, Owe
Blom, Björn
Johansson, Roine

Organisation och omvärld: nyinstitutionell analys av människobehandlande organisationer

2006

-

Grape, Ove
Lundberg, Sofia
Nordström, Anna

Kompetenspoolen, ett alternativ till att bryta långtidsarbetslöshet: en process- och samhällsekonomisk utvärdering

2005

Download

Grape, Owe

Mellan morot och piska: en fallstudie av 1992 års rehabiliteringsreform

2001

Download