Research projects

Head of research

Title

Date sorteringsordning

Jarstad, Anna

Varieties of Peace

01/11/2017

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Jarstad, Anna
Åkebo, Malin
Johansson, Patrik; et al.

Varieties of peace: presentation of a research program

2017

Download

Johansson, Patrik

Flyktingar och återvändande

2017

-

Johansson, Patrik

Magstarkt att misstänkliggöra hela fredsrörelsen

2017

-

Johansson, Patrik

Hit, men inte länge: Den internationella flyktingregimen och andra sätt att hantera ofrivillig migration

2016

-

Wallensteen, Peter
Johansson, Patrik

The UN Security Council: Decisions and Actions

2016

-

Johansson, Patrik

Kan ickevåldsmotstånd mot Ryssland fungera?
Mänsklig säkerhet

2015

-

Johansson, Patrik

Building Resilient Peace in Liberia
Africa: Diversity and Development

2015

Download

Johansson, Patrik

The Humdrum Use of Ultimate Authority: Defining and Analysing Chapter VII Resolutions

2015

-

Johansson, Patrik

Nurturing adaptive peace: resilience thinking for peacebuilders

2015

-

Wallensteen, Peter
Johansson, Patrik

The United Nations Security Council in state-based armed conflicts, 2003–12

2014

-


Page Editor: Marie Olsson

Print page