Pär Isling

Senior lecturer (associate professor) at Department of Political Science
Centre for Principal Development

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Isling Poromaa, Pär

The significance of materiality in shaping institutional habitus: exploring dynamics preceding school effects
British Journal of Sociology of Education, 38(3): 384-402

2017

-

Isling Poromaa, Pär

Den subtila ojämlikheten: Om grundskolors materiella förutsättningar och elevers utbildningsmöjligheter

2016

Download

Isling Poromaa, Pär

Skolans materiella förutsättningar – en förbisedd ojämlikhet
Skola och samhälle, Publicerad september 8, 2016

2016

-

Isling Poromaa, Pär

ICT Practices, Social Class and Pedagogy in Swedish Lower Secondary Schools
Education Inquiry, 4(4): 649-669

2013

Download

Isling Poromaa, Pär

The school-family relationship in socially divided Swedish lower secondary schools
Barn, 31(4): 89-103

2013

Download

Isling Poromaa, Pär
Holmlund, Kerstin
Hult, Agneta

Om betydelsen av skolhabitus i högstadiepraktiken
Pedagogisk forskning i Sverige, 17(1-2): 45-60

2012

Download


Page Editor: Marie Olsson

Print page