Pär Isling

Senior lecturer (associate professor) at Centre for Principal Development

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Isling Poromaa, Pär

The significance of materiality in shaping institutional habitus: exploring dynamics preceding school effects
British Journal of Sociology of Education, 38(3): 384-402

2017

-

Isling Poromaa, Pär

Den subtila ojämlikheten: Om grundskolors materiella förutsättningar och elevers utbildningsmöjligheter

2016

Download

Isling Poromaa, Pär

Skolans materiella förutsättningar – en förbisedd ojämlikhet
Skola och samhälle

2016

-

Isling Poromaa, Pär

The school-family relationship in socially divided Swedish lower secondary schools
Barn, 31(4): 89-103

2013

Download

Isling Poromaa, Pär

ICT Practices, Social Class and Pedagogy in Swedish Lower Secondary Schools
Education Inquiry, 4(4): 649-669

2013

Download

Isling Poromaa, Pär
Holmlund, Kerstin
Hult, Agneta

Om betydelsen av skolhabitus i högstadiepraktiken
Pedagogisk forskning i Sverige, 17(1-2): 45-60

2012

Download


Page Editor: Marie Olsson

Print page