Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Ågren, Per-Olof

Formbar framtid: Essäer i skärningspunkten mellan nutid och framtid

2017

-

Ågren, Per-Olof

Den djupa webben – endast för förryckta
Västerbottens-Kuriren

2016

-

Ågren, Per-Olof

Den nödvändiga forskningskommunikationen
Västerbottens-Kuriren

2016

-

Ågren, Per-Olof

Robotar som känner dig bättre än du
Västerbottens-Kuriren

2016

-

Ågren, Per-Olof

En nyckel till minskad massövervakning
Västerbottens-Kuriren

2016

-

Ågren, Per-Olof

Dataismen och den fria viljan
Västerbottens-Kuriren

2016

-

Ågren, Per-Olof

Sociala medier som vår tids skampåle
Västerbottens-Kuriren

2016

-

Ågren, Per-Olof

En nyckel till minskad massövervakning
Västerbottens-Kuriren

2016

-

Ågren, Per-Olof

Maskiners och människors moraliska transformering
Västerbottens-Kuriren

2016

-

Ågren, Per-Olof

Zapparoner – framtidens personliga övervakare?
Västerbottens-Kuriren

2016

-


Page Editor: Tina Lundmark

Print page