Peter Holmblad

Senior lecturer (associate professor) at Department of Historical, Philosophical and Religious Studies
Programme Co-ordinator
Archaeology

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Holmblad, Peter

Luolamiehistä talonpojiksi: Pohjanmaan muinaisuus sanoin ja kuvin

2013

-

Holmblad, Peter

Coastal Communities on the Move: House and Polity Interaction in Southern Ostrobothnia 1500 BC-AD 1

2010

Download

Holmblad, Peter

Tidig metallålder i Österbotten: preliminära arkeologiska och miljöarkeologiska resultat från Malax och Laihela
IV Mittnordiska arkeologidagar

2007

-

Holmblad, Peter

Malaxområdets förhistoria

2007

-

Holmblad, Peter

Från ryssugnar till jättekyrkor: maritimt kulturarv i Österbotten
Skärgård: Tidskriften som dokumenterar ett världsarv, 28(4): 35-45

2005

-

Holmblad, Peter

Fornminnen i Österbotten: från neandertalare till sockenbor

2005

-


Page Editor: Sandra Olsson

Print page