Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Stoor, Jon Petter Anders

Kunskapssammanställning om psykosocial ohälsa bland samer

2016

Download

Stoor, Jon Petter A.
Kaiser, Niclas
Jacobsson, Lars; et al.

"We are like lemmings'': making sense of the cultural meaning(s) of suicide among the indigenous Sami in Sweden
International Journal of Circumpolar Health, 74

2015

Download

Stoor, Jon Petter Anders

Varför söker svenska samer vård i Norge?: om kultur och kontext i samisk psykiatri
Socialmedicinsk Tidskrift

2015

Download


Page Editor: Lenita Lindblom

Print page