Philip Jerand

Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Jerand, Philip
Linderholm, Johan
Hedman, Sven-Donald; et al.

Spatial Perspectives on Hearth Row Site Organisation in Northern Fennoscandia Through the Analysis of Soil Phosphate Content
Journal of Archaeological Science, 5: 361-373

2016

-

Linderholm, Johan
Jerand, Philip
Svedberg, Stig

Spelar det någon roll hur vi tar prover?: en provtagningsstrategisk och markkemisk samt markfysikalisk fallstudie av en boplats, 1750-300 f.Kr. RAÄ Tanum 1821:1

2016

-

Linderholm, Johan
Jerand, Philip

Soil chemical and - magnetic analysis of samples from site R148862, Steintjörna, Övre Pasvik, Sör-Varanger kommune, Finnmark Fylke, Norge.

2014

-

Linderholm, Johan
Jerand, Philip

Soil chemical and - magnetic analysis of samples from site RAÄ Jörn 863, Hobergsträsk, Skellefteå kommun, Västerbottens län, Sverige.

2014

-

Jerand, Philip
Grabowski, Radoslaw

Miljöarkeologiska analyser av provmaterial från Brodtkorbneset, Pasvik, Finnmark Fylke, Norge

2010

Download


Page Editor: Sandra Olsson

Print page