Publications

Author

Title

Year sorteringsordning

Fulltext

Almarlind, Pia

Sambedömning: samarbete vid bedömning och betygssättning för ökad likvärdighet och rättvisa för studenter
Universitetspedagogiska konferensen 2015: 8-9

2015

-

Lind Pantzare, Anna
Abrahamsson, Mattias
Almarlind, Pia; et al.

Ämnesproven i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10: vårterminen 2015

2015

Download

Almarlind, Pia

Social moderation for equality and justice: Teacher Collaboration when assessing and grading in higher education

2015

-

Almarlind, Pia
Lind Pantzare, Anna

Swedish national tests in science: assessment of students in a 21st century world

2014

-

Abrahamsson, Mattias
Almarlind, Pia
Bergqvist, Göran; et al.

Ämnesprovet i NO: biologi, fysik och kemi

2013

-

Abrahamsson, Mattias
Almarlind, Pia
Bergqvist, Göran; et al.

Ämnesproven i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10 årskurs 9, 2013: Biologi, fysik och kemi, årskurs 9, vårterminen 2013

2013

Download

Abrahamsson, Mattias
Almarlind, Pia

A study of inter-rater agreement when teachers assess students´laboratory skills in science.

2012

-

Abrahamsson, Mattias
Almarlind, Pia
Bergqvist, Göran; et al.

Ämnesproven 2011 i grundskolans årskurs 9 och specialskolan årskurs 10

2012

-

Åström, Maria
Abrahamsson, Mattias
Almarlind, Pia; et al.

Ämnesproven 2010 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10

2011

-

Wikström, Christina
Almarlind, Pia

When theory and practice don't match: Teachers' interpretation of a formative assessment model

2010

-


Page Editor: Luis Cobian

Print page